Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:

De peutergroepen:
Er zijn drie peutergroepen:

De rode groep maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend, vrijdagmiddag
De groene groep maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagochtend
De blauwe groep maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagochtend
’s morgens: van 08.30-11.30 uur (De kinderen mogen gebracht worden vanaf 08.30 uur)
’s middags: van 13.00 -16.00 uur (De kinderen mogen gebracht worden vanaf 13.00 uur)
Op de woensdag zijn er geen peutergroepen aanwezig.
Op dinsdagmorgen is er Samenspel voor peuters en moeders vanaf  2 jaar.

Groepen 1 t/m 8:
Op de Buutplaats hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen van gr A t/m 8 allemaal (gratis) overblijven.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
08.30 - 14.30 uur (groep 1, doen niet mee met LKP)
08.30 - 16.00 uur (groep 2 t/m 8, doen wel mee met LKP)
Woensdag
08.30 - 12.15 uur (alle kinderen)

De deur gaat 's morgens om 8:20 uur open.

Twee ingangen
De kinderen en ouders kunnen voor en na schooltijd beide ingangen gebruiken, dus in de Stortenbekerstraat en de Hoefkade.
Buiten deze tijden kunt u het beste bij de Hoefkade-ingang aanbellen.